Waar bestaan ​​de symptomen van asbestose uit?

 Waar bestaan ​​de symptomen van asbestose uit?

Asbestose is een ziekte die uitsluitend wordt veroorzaakt door blootstelling aan asbest. In de Verenigde Staten sterven gemiddeld 10.000 mensen als gevolg van asbestziekten. Mensen die halverwege de twintigste eeuw onder risicovolle omstandigheden werkten, krijgen de diagnose verschillende asbestgerelateerde problemen. Constante en continue blootstelling aan asbest resulteert in het inademen van asbeststof, deeltjes en vezels die asbestose veroorzaken. Mensen in het huishouden die asbestvezels inademen die aan schoenen en kleding kleven, lopen ook risico.

Wat is asbestose?

Wanneer mensen die in risicovolle beroepen werken asbest inademen, komen de vezels in de longen en veroorzaken ze asbestose. Het is een ernstige en progressieve longziekte. De ziekte is gevaarlijk omdat asbestosesymptomen pas optreden nadat asbestvezels de longen hebben beschadigd. Bovendien is deze schade onomkeerbaar en kan schade niet ongedaan worden gemaakt.

Behandelingen voor asbestose voorkomen verdere schade en mensen blijven de hele levensduur aangetast. Zodra de symptomen van asbestose zijn ervaren, is er geen weg meer terug en behandelingen helpen de ademhaling relatief gemakkelijker te maken. Patiënten worden nauwlettend in de gaten gehouden om erachter te komen of asbestose uitgroeit tot mesothelioom.

Asbestose Symptomen

Asbestose heeft een langere latentieperiode, wat betekent dat de ziekte zich ontwikkelt na meerdere jaren van blootstelling. Wanneer asbestose symptomen optreden, is dit een indicatie dat er al schade is aangericht. Meestal zijn de symptomen tenminste 20 tot 30 jaar na blootstelling merkbaar. Om deze reden behoren patiënten met asbestose tot de categorie ouderen. Een vroege diagnose van asbestosesymptomen kan tot op zekere hoogte schade voorkomen. Het is beter om een ​​arts te raadplegen nadat u vermoedt dat u mogelijk wordt blootgesteld aan asbest.

De meest voor de hand liggende symptomen van asbestose zijn ademhalingsmoeilijkheden tijdens lichamelijke inspanning. Gegeneraliseerde ziekte en ziek gevoel worden bij de meeste patiënten opgemerkt. Aanhoudende droge hoest is ook een van de meest voorkomende symptomen van asbestose. Vochtophoping in de longen is de reden voor droge hoest. Asbestvezels veroorzaken littekens van longweefsels en dit kan leiden tot kankergroei. Asbestose is echter niet bepaald een vorm van kanker. Stijfheid van de borstwand wordt ook ervaren door asbestosepatiënten en milde ademhalingsmoeilijkheden mogen niet worden genegeerd. Hoesten en piepende ademhaling zullen worden ervaren door asbestosepatiënten die roken.

De symptomen van asbestose worden elk jaar heviger en de ademhaling kan moeilijk worden. Ongeveer 15% van de asbestosepatiënten heeft last van kortademigheid en ademhalingsfalen. Terugkerende luchtweginfecties kunnen niet worden voorkomen met littekens met littekens. Bloed ophoesten geeft aan dat de ziekte in ernst is toegenomen. Asbestosepatiënten ervaren heesheid en rusteloze slaap als gevolg van moeilijke ademhaling. Sommige patiënten hebben verdikte en verwijde vingers. De pleurale laag van de longen wordt ontstoken door de littekens veroorzaakt door asbestvezels.