‘Saneren asbestdaken voor 2025 wordt opgave’Er moeten extra stimulansen en mogelijkheden komen om voor 2025 alle asbestdaken in Lelystad gesaneerd te hebben. Dat zegt Paul Stortelder van Platform Asbestdaken Lelystad. Veertig tot vijftig procent van de daken in de stad is gesaneerd.

Zo moet er volgens Stortelder meer professionele procesbegeleiding in de wijken komen voor bewoners. Volgens hem zijn de resterende bewoners lastiger over te halen om hun asbestdak te saneren. Ze hebben het geld niet om het zelf te betalen of komen niet in aanmerking voor een lening, vanwege andere schulden. De sanering kan tussen de 8000 en 20.000 euro kosten.