Meer aandacht voor asbestsaneringOp verzoek van het Nationale AsbestFeiten Congres 2016 heb ik mijn visie uiteen gezet op de aanpak van het asbestprobleem. Het tempo waarin de sanering plaats vindt moet namelijk verder worden opgeschroefd. Zo moeten asbestdaken zo snel mogelijk worden vervangen door bijvoorbeeld zonnepanelen. Op te veel daken liggen nog altijd grote hoeveelheden asbest die een gevaar vormen voor de volksgezondheid.