Margriet Park: Risico-analyse van innovatie en technologieMargriet Park, senior
onderzoekster van het RIVM, en expert in de beoordeling van gezondheidsrisico’s
met betrekking tot nanotechnologie, spreekt over de het nut en belang van het
onderzoeken van risico’s van nieuwe materialen en technologieën. Innovaties
zijn belangrijk en noodzakelijk voor onze huidige maatschappij, maar kijk ook
naar de effecten die deze hebben op verschillende aspecten zoals bijvoorbeeld
gezondheid en privacy. Margriet bepleit dat deze aspecten reeds in een heel
vroeg stadium tijdens de ontwikkeling van nieuwe technologie moet plaats
vinden, om uiteindelijk de kans op succes te vergroten.