maligne pleuraal mesothelioom: pleurectomie en decorticatie. Pleuraal mesothelioom: pleurectomieBij een 76-jarige man werd op zijn rechter hemithorax de diagnose epitheliaal maligne mesothelioom gesteld. Zijn gewicht en lengte waren respectievelijk 78 kg en 168 cm.
Spirometrie: FEV1 = 1090 ml (37%), FVC = 1700 ml (40%). Rechter perfussie pulmonaire scyntigrafie = 36,6%.
Een pleurectomie plus decorticatie van de rechter long werden uitgevoerd door middel van een anterolaterale thoracotomie.

Bij een 76-jarige man werd een epitheliaal type maligne pleuraal mesothelioom vastgesteld. Het gewicht en de lengte van de patiënt waren respectievelijk 78 kg en 168 cm. Spirometrie toonde de volgende waarden: FEV1 = 1090 ml (37%), FVC = 1700 ml (40%). Pulmonale perfusiescintigrafie toonde 36,6% voor de rechterlong.
Door middel van een rechter anterolaterale thoracotomie werd een rechter pleurectomie plus pulmonaire decorticatie uitgevoerd.