LYSOSOMISCHE ZIEKTENVideolessen over de belangrijkste beroepsmatige en genetische lysosomale aandoeningen:
* SILICOSIS
* ASBESTOSIS
* ZIEKTE VAN HURLER
* TAY-SACHS ZIEKTE

Prof. Anderson Moreira

Instagram: @andersonprofissional
Facebook: Anderson Moreira Professional
Website: meaprove.com