Lost Places – The Asbestos ClinicHet ziekenhuis is nu acht jaar gesloten – het heeft de groep teveel verliezen opgeleverd en deze kliniek, gebouwd in de jaren zestig, heeft het allemaal: asbest, polychloorbifenylen, kunstmatige minerale vezels, polycyclische aromatische koolwaterstoffen – de lijst met verontreinigende stoffen luidt als een uittreksel uit het woordenboek van de chemie.