Longziekten – asbestCopyright door www.suva.ch

Ik vraag Suva.ch om deze video niet te blokkeren omdat ik deze nodig had voor mijn leerdocumentatie.