Legionella beheersplan | StroomingLegionella beheersplan
Het legionella beheersplan wordt opgesteld naar aanleiding van de risicoanalyse legionella.

Het doel van het legionella beheersplan
is om de kans op een legionellabesmetting tot een minimum te beperken.
In het legionella beheersplan worden diverse maatregelen beschreven om de legionella bacterie onder controle te houden.

Hierbij kunt u denken aan:
Periodieke legionella monstername
Spoelen van weinig tot niet gebruikte tappunten
Het meten van watertemperatuur
Keerklepcontrole
Maar kan ook betekenen dat uw waterinstallatie op bepaalde punten moet worden aangepast.
Logboek
De uitvoer van de maatregelen vanuit het legionella beheersplan worden bijgehouden in een logboek, welke onderdeel is van het beheersplan. Zo heeft u altijd een helder overzicht van alle acties die u moet ondernemen én welke zijn ondernomen om een legionella besmetting te voorkomen.