Kerkmuziek ‘Omdat God de mens redt, zal Hij hem helemaal redden’Kerkmuziek ‘Omdat God de mens redt, zal Hij hem helemaal redden’
I
Omdat God de mens schiep, zal Hij hem leiden;
omdat Hij degene is die redt, zal Hij hem volledig redden en verwerven;
omdat Hij de mens leidt, zal Hij hem naar de juiste bestemming brengen.
Omdat Hij de mens heeft geschapen, omdat Hij de mens beheert,
moet Hij verantwoordelijk zijn voor de toekomst en het lot van de mens.
Dit is het werk dat gedaan wordt door de Schepper.
Hoewel het werk van overwinning bereikt wordt door het verwijderen van
de vooruitzichten van het menselijk ras,
uiteindelijk, wordt de mens nog steeds naar een plek gebracht,
de gepaste bestemming die God voor hem heeft voorbereid.
II
Want het is God die het leven van de mens bewerkt,
de mens heeft een bestemming en zo is zijn lot verzekerd.
Wat de mens nastreeft en wenst zijn de verlangens die hij heeft
bij het zoeken naar het zinloze vleselijke verlangen;
in plaats van het pad te kiezen dat je naar de juiste bestemming leidt.
Wat God heeft voorbereid voor de mens, aan de andere kant,
zijn beloften van zegen voor de mens wanneer hij puur is gemaakt,
die God voor hem heeft voorbereid na het scheppen van de wereld.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De Kerk van Almachtige God:https://nl.godfootsteps.org/
Evangelie van de komst van het Koninkrijk:https://nl.kingdomsalvation.org/
U mag de app van De Kerk van Almachtige God downloaden.
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod
App Store: https://itunes.apple.com/nl/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433

E-mail: contact.nl@kingdomsalvation.org
Evangelie-hotlijnen: +31-6-46-790-198 +31-6-12-760-155

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl .