Kerkmuziek ‘De principes om de ware weg te zoeken’ (Nederlands)Kerkmuziek ‘De principes om de ware weg te zoeken’ (Nederlands)
I
Welke principes wijzen je de ware weg?
Zie of de Geest werkt en dat de waarheid wordt verwoord;
tegen wie wordt er getuigd en wat kan het je brengen.
Want geloven in God betekent geloven in Zijn Geest.
Geloven in Gods incarnatie is geloven dat
Hij de belichaming is van de Geest van God,
dat Hij de incarnatie is van de Geest van God,
de incarnatie van het woord.
De weg van de waarheid. De weg van de waarheid. De weg van de waarheid.

III
Er is nog een andere regel om de waarheid te kunnen herkennen.
Helpt ‘t de mens te groeien in zijn kennis van God, in zijn kennis van God?
De waarheid zal zijn liefde voor God aanwakkeren,
de waarheid zal de mens nog dichter bij Hem brengen.
De waarheid brengt werkelijkheid, en voorziet in het leven.
Vind deze principes, dan de weg van de waarheid,
de weg van de waarheid, de weg van de waarheid, de weg van de waarheid, de weg van de waarheid.
uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God.Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De Kerk van Almachtige God:https://nl.godfootsteps.org/
Evangelie van de komst van het Koninkrijk:https://nl.kingdomsalvation.org/
U mag de app van De Kerk van Almachtige God downloaden.
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godfootsteps.thechurchofalmightygod
App Store: https://itunes.apple.com/nl/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433

E-mail: contact.nl@kingdomsalvation.org
Evangelie-hotlijnen: +31-6-46-790-198 +31-6-12-760-155

De bijbeltekst is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl .