Karel de Grote vanaf december 800Karel de Grote.
1. Waarom zien we Karel de Grote tegenwoordig als de grootvader van Europa?
2. Wat is de relatie tussen Karel de Grote en Leo III?
3. Noem de drie fases bij de kroning.
4. Wat ging er fout en wat waren de gevolgen?
5. Wie maakte een millennium later niet dezelfde fout? Leg uit.
6. Noem twee andere leiders die Karel de Grote gebruikten als referentie om de uitbreiding van hun rijk te rechtvaardigen.
7. Wanneer en waarom werd Karel de Grote gezien als de keizer voor het openbare onderwijs?
8. Leg uit waarom Rome & Aken belangrijke steden zijn in deze video. .