Journaal Leergang Huurrecht 1De gespreksleider is dhr. Wouter Kurpershoek, bekend als correspondent van de NOS in de Verenigde Staten.

De vier sprekers zullen onder zijn leiding 4 belangrijke arresten uit het huurrecht bespreken.

De sprekers zijn:

mr. E.P.W. Korevaar, advocaat
Hoeberechts Advocaten en
gastdocent Burgerlijk Recht Universiteit Leiden

mr. H.J. Heynen, advocaat
Boels Zanders Advocaten

mr. G.I. Beij, advocaat
M2 Advocaten

mr. M.C. Veltkamp-van Paassen, advocaat
GMW Advocaten

De arresten zijn:

1. ECLI:NL:HR:2014:899 Huurrecht. Beëindiging huurovereenkomst voormalig vliegveld. Is een landingsbaan een gebouwde onroerende zaak? Art. 7:230a BW

2. ECLI:NL:GHAMS:2014:2346 Huur bedrijfsruimte. Kapotgevroren sprinklerkop in het gehuurde veroorzaakt schade aan winkelvoorraad. Gebrek in de zin van artikel 7:204 BW? Rechtsgeldige exoneratie (artikel 7:209 BW)? Kennen of behoren te kennen. Grove schuld of zeer ernstige nalatigheid? Aansprakelijkheid voor werkzaamheden van derden.

3. Rechtbank Amsterdam (Vz. Kantonrechter), 26 mei 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:3903, RVR 2015/86, Rochdale / X, inzake onderverhuur op grond van Air BNB.

4. ECLI:NL:GHARL:2015:3900 Het hof neemt zich voor prejudiciële vragen aan de Hoge Raad te stellen over de forfaitaire verhuiskostenvergoeding bij renovatie van huurwoningen.