Jood wordt moslim/ Jew becomes muslimJood wordt moslim Jew becomes muslim
Koran: 5:83- En wanneer zij horen wat aan de Boodschapper geopenbaard is, zie jij hun ogen van de tranen overvloeien, omdat zij de Waarheid herkennen. Zij zeggen:”Onze Heer wij geloven, schrijf ons dus op bij de getuigen.”

5:83- And when they hear what has been revealed to the apostle you will see their eyes overflowing with tears on account of the truth that they recognize; they say: Our Lord! we believe, so write us down with the witnesses (of truth). .