Janßen: asbestLevensgevaar door asbest

Asbest is een mineraal dat de afgelopen eeuw op grote schaal is gebruikt als bouwmateriaal maar ook in werkkleding. In Bremen bijvoorbeeld, installeerden de scheepswerven asbest in schepen zonder de arbeiders dienovereenkomstig te beschermen.

Asbest is uiterst giftig. Asbestose werd in 1900 ontdekt als een ziekte en sinds 1970 wordt asbest geclassificeerd als een belangrijk carcinogeen. Vooral lastig bij asbestziekten: ze breken meestal pas na een zeer lange tijd uit, gemiddeld na 30 jaar. De Kamerleden bespraken een mededeling van de Senaat over dit onderwerp.

‘Helaas ontbreekt het gebied van openbaar onroerend goed in het verzoek’, bekritiseerde Nelson Janßen in het debat. “Zelfs in de openbare vastgoedportefeuille is er door de asbestverontreiniging alleen al een enorme behoefte aan renovatie en investeringen, die nauwelijks te rijmen zijn met de schuldenrem. Wat op zijn beurt laat zien hoe dom de schuldenrem is, omdat het zelfs investeringen verbiedt die mensen tegen kanker kunnen beschermen. De achterstand bij de renovatie is een gevaar voor de gezondheid. ”Het parlementslid is van mening dat deze kwestie de burgers nog lang zal blijven bijstaan.