item 20 jan Asbestsanering info avondZoals bekend is bij de brand van 16 december jl. bij jachthaven Het Steel een grote hoeveelheid asbest vrijgekomen. In de dagen na de brand is het verharde, openbare gebied gesaneerd. Op 5 januari 2015 is gefaseerd gestart met het saneren van particuliere eigendommen, openbaar groen en de bronlocatie, particuliere eigendommen (denk bijvoorbeeld aan daken en tuinen) en openbaar groen. Dit wordt de komende weken door twee gespecialiseerde bedrijven gesaneerd.
Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie over de saneringswerkzaamheden die momenteel plaatsvinden en kunt u daarover vragen stellen. Mochten wij vragen niet meteen kunnen beantwoorden dan worden deze genoteerd en krijgt u op een later moment bericht. De bijeenkomst wordt verzorgd door loco burgemeester Angely Waajen en wethouder Marianne Smitsmans, beleidsadviseur GGD Monique Meijerink, projectleider Rick Nillesen en communicatieadviseur Ingrid Bergs.
Mocht u aanstaande maandag verhinderd zijn, dan is het goed om te weten dat alle bewoners en ondernemers in de gebieden die nog gesaneerd worden, ook persoonlijk geïnformeerd worden over de sanering van hun terrein. Een week voor aanvang van de werkzaamheden ontvangen zij huis-aan-huis een brief met alle informatie over de werkwijze en met contactpersonen. Daarnaast staat de actuele planning op de website (www.roermond.nl/brand). De planning kan namelijk tussentijds wijzigen, omdat deze wordt bijgesteld afhankelijk van de voortgang.
Hebt u desondanks nog vragen, dan kunt u ook (tijdens kantooruren) bellen met het callcenter via telefoonnummer 140475 of (0475) 359 999. Ook kunt u een schriftelijke reactie sturen via het reactieformulier.