Is compensatie van een asbestproces belastbaar?

Is compensatie van een asbestproces belastbaar?

Veel mensen die zojuist een schadevergoeding hebben gekregen, vragen zich af of het hun toegekende geld belastbaar zal zijn. Gebruik deze gids om u te helpen de basisprincipes van de belastingwetgeving voor schadevergoedingen te begrijpen en hoe dit van invloed zal zijn op uw schikkingsbedrag voor asbestschadeclaims.

Lichamelijke schadeclaims

De meeste middelen die zijn teruggevorderd uit een claim wegens lichamelijk letsel, zijn niet belastbaar. Hoewel het veilig is om dit als een algemene vuistregel aan te nemen, is het belangrijk om uw persoonlijke accountant te raadplegen voor de details van uw geld. De belastingregels zullen verschillen op basis van vele factoren, waaronder welk type claim is ingediend. Zelfs binnen een specifiek casusgebied, zoals asbestschade, zijn er vele soorten claims die kunnen worden ingediend en er is een verscheidenheid aan belastingstatussen op die toekenningen.

Uitzonderingen

Hoewel de meeste claims voor lichamelijk letsel doorgaans niet belastbaar zijn, zijn er enkele uitzonderingen. Twee belangrijke uitzonderingen op deze regel zijn claims die alleen zijn ingediend voor psychische pijn of voor punitieve schade. Deze claims zijn wettelijk belastbaar.

Op veilig spelen

De beste manier van handelen is om uw persoonlijke accountant te raadplegen voor meer informatie over de belastingstatus van uw vermogen. U kunt ook een letselschadeadvocaat raadplegen om te bespreken welk type claim u gaat indienen als u uw claim nog moet indienen.

Hoewel de belastingstatus voor verschillende soorten claims varieert, is het indienen van een claim voor persoonlijk letsel in veel gevallen de beste manier van handelen. Het kan een traumatische gebeurtenis afsluiten, evenals financiële verlichting van de gemaakte medische en vastgoedkosten.