Interview asbest WDR5 2016RA Leistikow in gesprek met Clemens Hoffmann (WDR 5 “Politikum”) en anderen over de bewijslast voor asbestose en andere asbestgerelateerde ziekten.