Iedereen is ervan overtuigd dat dit de beste oplossing is voor de provincie Groningen – RTV Noord



De provincie Groningen heeft zelf een ganzenakkoord gesloten met boeren. Een landelijk akkoord zat er niet in omdat de onderhandelingen in Friesland afketsten. In het Gronings akkoord krijgen de boeren een vergoeding voor de schade die de ganzen veroorzaken. Ook wordt er een aantal ganzen afgeschoten. Daar staat tegenover dat er tijdens de winter vier maanden niet mag worden gejaagd.

Kijk hier voor meer informatie: http://www.rtvnoord.nl/?p=134457

Link naar video: http://www.rtvnoord.nl/?v=29148 .