Hulpverlening Stichting Salvage brand DiepenheimBrand is een heel ingrijpende gebeurtenis die grote gevolgen kan hebben. Deze gevolgen zijn vaak niet te overzien en mensen die een brand meemaken, voelen zich letterlijk ontredderd.
Stichting Salvage verleent onmiddellijke eerste hulp na een brand namens alle brandverzekeraars. De taak van Salvage is:
– Aandacht (wij hebben een luisterend oor)
– Actie (we nemen maatregelen om de schade te beperken)
– Advies (we helpen mensen met adviezen verder op weg)
In deze film kunt u zien hoe wij daadwerkelijk onze hulpverlening in de praktijk brengen. U ziet onze Salvagecoördinator Jos Leussink aan het werk bij een brand in Diepenheim.