Hoe werkt een asbestinventarisatie?Voorlichtingsfilm bewoners Standvast Wonen

Aanmelding
Inventarisatie
Lab onderzoek
Melding sanering
Asbestsanering
Eindcontrole
Transport & stort
Afmelding