Hoe asbest correct afvoeren?Asbest vormt een gevaar voor je gezondheid, dus bij renovatie- of afbraakwerken volg je alle veiligheidsmaatregelen voor een correcte verwijdering van het asbesthoudend materiaal. En daar blijft het niet bij; ook bij het afvoeren zorg je ervoor dat de omgeving niet gecontamineerd raakt met rondvliegende asbestvezels.