h@ns – emma, queen-regent (1)emma, queen-regent (1)

Door de slechte geestelijke gesteldheid van koning Willem III beschouwt de Staten-Generaal hem niet langer geschikt om te regeren. Totdat de dochter van Emma van Waldeck-Pyrmont en koningin Willem III, Wilhelmina, meerderjarig is, wordt zij aangesteld als regentes. Op 23 november 1880 wordt Emma officieel beëdigd als koningin-regentes van Nederland.

Emma van Waldeck-Pyrmont
Emma Wilhelmina Theresia van Waldeck-Pyrmont werd geboren op 2 augustus 1858 in het Duitse stadje Arolsen. Ze was het vierde kind van George Victor, vorst van Waldeck en Pyrmont, en diens vrouw Helena, prinses van Nassau-Weilburg. Helena overleed echter in 1888, waarna George Victor hertrouwde met Louise van Schleeswijk-Holstein, die enkele maanden jonger was dan Emma.

Koning Willem III
Op 30 september 1878 verloofde de 20-jarige Emma zich met de Nederlandse koning Willem III, die op dat moment 61 jaar oud was. Enkele maanden later traden zij in het huwelijk en op 31 augustus 1880 schonk Emma het leven aan een dochter, die de naam Wilhelmina kreeg. Willem III was al eerder getrouwd geweest, maar nog voor zijn dood waren de drie zoons uit zijn eerste huwelijk overleden. Na zijn overlijden in 1890 werd de 10-jarige Wilhelmina dan ook benoemd tot troonopvolgster, met Emma als koningin-regentes. Deze taak bleef zij vervullen tot 1898, toen Wilhelmina volwassen werd en zelf mocht regeren.

Koningin Wilhelmina
Aanvankelijk bleef Emma haar dochter nog bijstaan bij het regeren van het land, maar na het huwelijk van Wilhelmina met prins Hendrik in 1901 besloot zij zich terug te trekken uit het dagelijkse bestuur. Ze begon zich meer bezig te houden met liefdadigheid en zette zich onder meer in voor de bestrijding van tuberculose. Na de geboorte van haar kleindochter Juliana vroeg de Nederlandse regering haar opnieuw als vervangend koningin tot de meerderjarigheid van Juliana in 1927. Emma van Waldeck-Pyrmont overleed op 20 maart 1934 op 75-jarige leeftijd aan de gevolgen van een longontsteking.