Het gezondheidsmagazine Het asbestschandaalHet asbestschandaal duidt op het Franse bewustzijn, eerst in de jaren zeventig, daarna in de jaren negentig, met brede media-aandacht, van het gezondheidsprobleem veroorzaakt door blootstelling aan asbest. Het inademen van asbestvezels is gevaarlijk. Het veroorzaakt longfibrose, asbestose, bij hoge blootstelling (asbestwerkers). Het is ook carcinogeen, betrokken bij bronchopulmonale kankers en bij pleurale kankers (mesothelioom); de laatste wordt beschouwd als specifiek voor asbest en dient als een statistische marker).
De betrokken populaties zijn asbestwerkers, bouwvakkers (die werken in asbesthoudende gebouwen) en meer in het algemeen de populaties die zijn blootgesteld aan asbest. In het INSERM 2006-rapport over asbest werd vastgesteld dat: “Er is geen limiet waaronder we kunnen aannemen dat asbest niet kankerverwekkend is”, maar de frequentie van de pathologieën die eraan zijn gekoppeld, hangt af van de blootstellingsduur, de hoeveelheid ingeademd asbest en, afgezien van fibrose, blijft lang na de blootstelling bestaan ​​(in het geval van kanker ongeveer 30 tot 40 jaar).
Er vinden proeven plaats tussen industriëlen en arbeiders. Volgens een rapport van de Senaat uit 2005 is het gebruik van asbest verantwoordelijk voor 35.000 sterfgevallen tussen 1965 en 1995 in Frankrijk, en zou het tussen 2005 en 2025 tussen de 65.000 en 100.000 doden kunnen veroorzaken.

Trainingscentrum voor asbestrisicopreventie, onderafdeling 4 in Rhône-Alpes en in heel Frankrijk.