Het geminimaliseerde gevaar – asbest in appartementenOp 13 februari 2013 toonde de RBB een bijdrage in het tijdschrift “Klartext”, waarin werd gerapporteerd over asbestverontreinigde vloerbedekkingen in landspecifieke appartementen.

De Senaat heeft nog steeds geen strategie om de kankerverwekkende last weg te nemen. Er is geen register van verontreinigende stoffen, er is geen inventarisatie gemaakt van de woongebouwen met blootstelling aan asbest. Een stappenplan voor renovatie? Niets. Uitgebreide informatie voor de getroffenen? Een tekort aan.