Herken de gevaren van asbest! Hier leest u er alles over.In de afgelopen eeuw importeerde en bouwde Zwitserland 500.000 ton asbest. Controleer voordat u aan gebouwen gaat werken of er materialen in zitten die asbest bevatten. Stop het werk als je verdacht materiaal tegenkomt.

Ondanks het verbod blijft asbest de gezondheid van werknemers bedreigen. Tot 1990 werd asbest geïmporteerd en gebruikt in Zwitserland. Het gevaarlijke materiaal is daarom nog steeds te vinden in veel gebouwen.
Zolang asbest stevig in bouwmaterialen is gebonden, levert het geen gevaar op, maar iedereen die bij renovatie, onderhoud en renovatiewerkzaamheden asbestvezels vrijgeeft en inademt, brengt zijn gezondheid in grote mate in gevaar. Om jezelf en anderen te beschermen, moet je weten waar asbest te vinden is en goed handelen.

Meer informatie over asbest vind je hier:

Suva is meer dan verzekeringen: het combineert preventie, verzekeringen en revalidatie.

Meer informatie op onze website: h
Abonneer je op ons YouTube-kanaal:

Volg ons op Facebook, Twitter, LinkedIn & Xing:

Je kunt meer video’s over Suva vinden in deze afspeellijsten:
Suva ter plaatse: ongevalrapporten:
Herken het gevarenpotentieel: