Havensteder – Wie zorgt er voor Karel?Tijdens het voorbereidend werk ter voorkoming van Legionella, in woongebouw de Zonnetrap werd asbest gevonden. Dit was de start van een omvangrijke en voor bewoners en Havensteder ingrijpend project, het saneren van asbest in 179 woningen in de Zonnetrap. Een groot project met een hoge ambitie: De bewoners van “De Zonnetrap”, zijn oudere mensen en hebben in veel gevallen zorg nodig.