Grensgeschil belemmert rampbestrijding Eems – RTV NoordOnenigheid over de grens in de Eems tussen Nederland en Duitsland kan negatieve gevolgen hebben voor rampbestrijding en natuurbehoud in het gebied. Dat zegt de Waddenvereniging. – Kijk hier voor meer informatie: http://www.rtvnoord.nl/?p=113561 .