GPTV: Asbest over Harlinger WillemshavenEen deel van de Harlinger Willemshaven is afgezet in verband met vervuiling door asbest. Voor het gebied geldt een noodverordening. Dat wil zeggen dat niemand daar zonder toestemming mag komen. De asbest is vrijgekomen bij de storm van afgelopen maandag. Toen waaiden twee oude opslagloodsen van houthandel Hubert Jansz kapot. De rondvliegende dakplaten gingen zelfs door de gevels van de achter de keermuur gelegen huizen.
Woensdag is een asbestsaneringsbedrijf aan de slag gegaan om de losliggende delen in het gebied op te ruimen. Dat gaat waarschijnlijk een paar dagen duren.