Gesprek Gemeente Almere(heer J. Waaijer[mijn klantmanager]) 8 maart 2013Telefonisch gesprek Gemeente Almere(D.S.Z., heer J. Waaijer[mijn klantmanager]) op 8 maart 2013. Ik heb een brief ontvangen van Gemeente Almere van 4 maart jl. in verband met een Workshop. Ik wilde zelf een mail opsturen dat ik niet kan komen, want ik was/ben ziek. Maar heer J. Waaijer(D.S.Z., mijn klantmanager) heeft mij gebeld op 8 maart jl. dat ik kom voor deze Workshop of niet? Ik wist het ook niet dat hij mijn klantmanager is en hij heeft zelf gezegd.
Als de Gemeente Almere(D.S.Z.) een brief stuurt, dan gaat nooit bellen en vragen dat een cliënt komt of niet. Altijd moet diegene zelf reageren. Maar heer Waaijer heeft het met opzet gedaan, want hij had andere bedoeling! Heer Waaijer heeft het constant herhaald, dat ik moet komen. Maar ik zei dat ik niet kan komen, want ik ben ziek. Heer Waaijer heeft mij onder druk gezet met opzet en deed het ook irritant.
Uiteindelijk moest ik de telefoon ophangen, want heer Waaijer wilde niet ophouden.
Ik heb een bezwaarschrift opgestuurd per website van gemeente Almere op 8 maart 2013. Daarna werd ik gebeld door zijn collega in verband met mijn klacht. Ze hebben zo belachelijk mijn klacht behandeld.
Daarna heb ik constant de brieven van gemeente Almere ontvangen. Maar in mijn bezwaarschrift op 17 april 2013 heb ik duidelijk gemaakt dat ik niet reageer op de brieven van gemeente Almere(D.S.Z., heer Waaijer) en als ik word gebeld, dan ga ik ook de telefoon ophangen. Want de gemeente Almere(D.S.Z., heer Waaijer) deed het met opzet en irritant.
Heer Waaijer heeft oneerlijk mijn uitkering stop gezet. Hoe heet dit gedrag???!!!
Machtsmisbruik, discriminatie…
Eerst was het 20% verlagen van mijn uitkering en waarom? Was het antwoord opschorten en waarom? Was het antwoord stoppen met mijn uitkering en waarom?
***********************************************************
ATTENTIE — ATTENTIE — ATTENTIE
Op 23 augustus 2013 werd ik gebeld door Gemeente Almere in verband met dit filmpje, dat ik het filmpje moet verwijderen, anders moet ik aan gemeente schade betalen door mijn gedrag! Mijn uitkering is oneerlijk stopgezet en ik moet alle extra kosten(incasso) betalen, als ik niet alles op tijd betaal. Ik ben ook zelf zieker geworden door deze situatie. Dan gemeente Almere gaat mij bellen en bedreigen met schade door mijn gedrag!
Iedereen moet weten als iets met ons(mijn kinderen en ik) gaat gebeuren, dan moet bij Gemeente Almere zijn. Als ik mijn uitkering dat oneerlijk door machtsmisbruik en discriminatie stopgezet niet heb, dan ga ik vanaf woensdag 28 augustus 2013 beginnen met protest + hongerstaking(zonder eten en drinken) tegen Gemeente Almere.

Ik heb vanaf donderdag 5 september jl. gedronken/gegeten.

De gemeente Almere moet zich schamen voor leugen, martelen en discrimineren
===========================
De uitspraak van rechtbank Midden-Limburg(9 september jl.)
Er was een uitspraak zonder zitting!!! Volgens de rechter was de zitting niet nodig en mijn situatie was het ook niet zo noodzakelijk!!!