Geheugen en context: silicose – 2/4Werknemers zijn onderworpen aan een langzame en stille dood. Silica en asbeststof zijn de schurken van onze geschiedenis van vandaag. Dit bijna onzichtbare gif nestelt zich in het lichaam, brengt de gezondheid in gevaar en verdeelt zakenmensen en werknemers. Het geheugen en de context van vandaag gaan over silicose en de gevaren van verontreinigende stoffen die het leven op de werkplek in gevaar brengen.

Geheugen en context getoond op 16/01/2012
Thema: Silicose