Gebroeders SwinkelsTijd voor het bedrijfsfilmpje van Editie 171 van het Ondernemerscafé. het enige vaste onderwerp dat deze avond had weten te halen. Niet in het minst dat het hier ook over een Vlierdens bedrijf ging: Swinkels. Swinkels beweegt zich op allerlei terreinen zoals o.a. wegenbouw, bestrating, grondverzet, sloopwerken, asbestsanering, puinrecycling etc.