FoamShield project Heilust deel 1 Clevers AsbestsaneringFoamShield is een innovatieve vezel opsluitings-techniek die berust op een proactieve benadering van de asbestvezel door voorafgaand aan saneringswerkzaamheden de eventuele vezelemissie te voorkomen met behulp van moderne en uiterst effectieve “wetting agents” die de vezels grondig aan de bron binden. Daarna wordt tijdens werkzaamheden een werkwijze gevolgd waarbij doorlopend vezelemissie wordt voorkomen, en bij een aantal voorkomende asbestvormen volstrekt nieuwe technieken worden toegepast. Uitgangspunt is dat in vrijwel alle gevallen een “near to ZERO emissie” werkproces wordt nagestreefd en behaald. Daarmee biedt FoamShield een uniek en veilig saneringsproces dat ruimschoots onder alle wettelijk vastgestelde emissiegrenswaarden blijft. Op het project Heilust in Kerkrade wordt deze methode toegepast voor het valideren van het dakbeschot en de verontreinigingen op de zolders. Overlast en gevaar wordt met deze techniek naar bijna nul terug gebracht.