Fiberscan – asbestinventarisatiewww.fiberscan.nl – Opgericht in 2002 en gespecialiseerd asbestinventarisatie conform SC-540. Fiberscan is gevestigd in de Haarlemmermeer in de directe nabijheid van Luchthaven Schiphol.
Een zusterbedrijf van Fiberscan is Terrascan. Terrascan richt zich op bodemonderzoek, bodemsanering en advies op het gebied van bodemverontreiniging.

Asbestinventarisaties worden uitgevoerd voorafgaand aan en ten behoeve van:
– het geheel of gedeeltelijk afbreken van bouwwerken en/of objecten
– het verwijderen van asbest.
– het opruimen van asbest na een incident.

Werkveld – Asbestinventarisatie:
– Asbestinventarisatie Type-A
– Asbestinventarisatie Type-B
– Asbestinventarisatie Type-G
– Asbestinventarisatie Type-0
– Asbestbeheersplan
– Risicobeoordeling (NEN 2991)

In de video wordt ingegaan op de verschillende diensten die Terrascan uitvoert, zoals: bodemonderzoek, bodemanalyse, bodemadvies en bodemsanering.

Voor meer informatie over de diensten van Terrascan kunt u bellen naar: 023 5557370 of mailen naar: fiberscan@fiberscan.nl.