Feiten & Fabels @ Find AsbestinventarisatieFind Asbestinventarisatie is de voorloper op het gebied van
asbest, asbest risicobeoordelingen NEN 2991, asbest inventarisaties, asbestonderzoek, advisering en projectmanagement. Find Asbestinventarisatie beschikt over de benodigde knowhow en ervaring om elk soort milieukundig onderzoek vlot, accuraat en efficiënt te kunnen opzetten en uitvoeren. Gekwalificeerd personeel, volledig uitgeruste equipement en moderne apparatuur voor monsterneming staan garant voor gedegen asbest onderzoek, rapportage, projectmanagement, kostenramingen en asbest advies.
Voor meer informatie, kunt u terecht op: www.findinspectie.nl