Evonik AntwerpenSinds eind augustus staat Koole in voor de asbestsanering en sloop van de FCP-A unit en in een latere fase Vertellus bij Evonik Antwerpen. De 36 meter hoge FCP-A unit omvat bureelgebouwen, halfopen en gesloten productie eenheden, opslagtanks, verlaadplaatsen en een opslagloods. De omliggende leidingbruggen en bedrijven blijven gedurende de sloop operationeel en vormen dus een extra uitdaging

Since late August, Koole has started the asbestos removal and demolition of the FCP-A unit and at a later stage Vertellus at Evonik Antwerp. The 36 meter high FCP-A unit includes office buildings, semi-open and closed production units, storage tanks, loading berth and a storage shed. The surrounding pipe bridges and businesses remain operational during the demolition and form an additional challenge.

KOOLE Contractors is an international industrial and maritime service- and solution provider, specialized in industrial demolition, remediation, wreck removal and maritime construction.
Visit our website for more information:
Follow us on LinkedIn: