Erik, boswachter bij het Brabantse Landschap“Op plekken waar zo’n vat met xtc-afval gelekt heeft, gaat alles dood en soms zie je dat nog na vele jaren. Sommige soorten sterven uit en er is gevaar voor het drinkwater.” Boswachter Erik de Jonge vertelt over dumpingen van xtc-afval in de natuur. Honderden keren per jaar treffen hij en z’n collega’s illegaal gedumpt (drugs)afval aan in de bossen die ze onderhouden.

Minister Grapperhaus bezocht Erik vorige week en kreeg een rondleiding langs plaatsen waar criminelen drugsafval dumpten. In deze video neemt Erik ook ons kort mee op een ronde. Hij vertelt over de impact die illegaal gedumpt drugsafval op de natuur en hemzelf heeft.

Om de ondermijnende criminaliteit en gevolgen ervan zoals deze aan te pakken stelt het kabinet 100 miljoen euro beschikbaar.