Energie A1+ dak – asbest eraf, zonnepanelen erop!Is uw bedrijfsruimte toe aan renovatie? Laat de zon dan uw dak betalen met het Energie A1+ dak! Lees hier meer:

Met de ‘Energie A1+ Dak’ bekostigt u de renovatie van uw bedrijfsruimte uit de energiebesparing die gerealiseerd wordt met de geïnstalleerde zonnepanelen. Door toepassing van hoogwaardige materialen is het mogelijk de isolatiewaarde van een verouderd bedrijfspand in één klap aan de huidige normen te laten voldoen en kunnen ze geheel of gedeeltelijk hun eigen stroom opwekken. De bedrijfsruimtes worden hierdoor behalve duurzaam ook comfortabeler en veel meer waard!

Daarnaast kunt u slim gebruik maken van de subsidie- en stimuleringsregelingen voor solar. Renoveer uw bedrijfsruimte, haal het asbest eraf en plaats zonnepanelen! Uw renovatie wordt zo bekostigd met subsidies en energiebesparingen. Dit maakt het Energie A1+ Dak extra aantrekkelijk!

Subsidies ‘Energie A1+ Dak’
Het ‘Energie A1+ Dak’ sluit aan bij de wens om Nederland minder afhankelijk te maken van energieleveranciers en bij het streven om de CO2 uitstoot met minstens 20 procent terug te brengen in 2020 (volgens het energieakkoord 2013). Om dit te kunnen realiseren, heeft Staatssecretaris Atsma 20 miljoen euro subsidiegeld ter beschikking gesteld om zo veel mogelijk van de asbesthoudende dak- en gevelpanelen in Nederland te verwijderen. Agrarische bedrijven ontvangen extra subsidie bij het vervangen van asbest in combinatie met het monteren van zonnepanelen.

De doelstelling is dat alle asbest in 2024 verwijderd moet zijn (waarvan driekwart op boerderijen en andere agrarische bedrijfsgebouwen aanwezig is!). Atsma wil hiermee voorkomen dat het gevaar van asbest voor de volksgezondheid wordt vergroot. Van oudere asbesthoudende daken laat het verwerende materiaal gemakkelijker z’n gevaarlijke vezels los. Ook bij calamiteiten als brand of storm is het risico verhoogd. Hier ligt niet alleen een verantwoordelijkheid voor de gebouweigenaren, maar ook voor provincie en overheden, die willen waken voor verspreiding van asbestdeeltjes in lucht en bodem.

Maatwerk
Om dit maatwerk te kunnen leveren, hebben wij een nauwe samenwerking met B & H Projecten. Het “Energie A1+ Dak” is gebaseerd op een transparant 10 stappenplan. In dit plan wordt maatwerk geleverd dat ervoor zorgt dat de beoogde subsidies en stimuleringsregelingen daadwerkelijk gerealiseerd worden. Voordat er wordt overgegaan tot sanering zijn de benodigde stappen en aanvragen verzonden waardoor de vooraf beoogde resultaten ook behaald worden. Het traject wordt van A t/m Z verzorgd. Het enige wat u hoeft te doen is contact opnemen met Royal Brinkman. Onze specialisten zullen hierna een afspraak maken voor een eerste kennismakingsgesprek.