Dodelijk stof – Asbest 1-2Monferrato Casale, een stad in Piemonte, leeft al decennia onder de invloed van asbest. In de enorme Eternit-fabriek, gespecialiseerd in de productie van vezelcement, behandelden arbeiders dit giftige mineraal zonder bescherming. ‘S Avonds brachten ze hun werkoverall, bedekt met wit stof, terug naar hun families. Bezaaid met stukjes vezelcement geleverd door het bedrijf, die de daken of muren van huizen bedekten, ademde de hele stad muffe lucht in. De fabriek sloot in 1986, maar asbest blijft grote schade aanrichten. Door de kleine vezels in te ademen, riskeren we twee dodelijke ziekten: asbestose, die verstikt door verstikking, en mesothelioom, kanker van het borstvlies dat dertig jaar later soms wordt verklaard. .