Documentairereeks asbest veroorzaakt kanker – aflevering 05: de risico’s voor de werknemerAflevering 05: Bedrijfsarts Elver Andrade Moronte vertelt over zijn contact met verschillende werknemers die asbestziek zijn en die lijden aan mesothelioomkanker en asbestose, of steenlong, een ziekte die de longen verhardt.

Het kan tot 50 jaar duren voordat asbestgerelateerde ziekten zich manifesteren. Als u de afgelopen jaren bent blootgesteld aan asbest of iemand kent die dat is geweest, neem dan contact op met de Asbest Observatory en vul het formulier op de website in voor medische verwijzing: www.observatoriodoamianto.com.br

#BrasilSemAmianto #BanimentoDoAmianto # AsbestNee