Documentaire – SilicosisDocumentaire – Silicosis

Geproduceerd door Fundacentro, toont de documentaire de controlemaatregelen op de werkplek die moeten worden genomen om blootstelling van werknemers aan silicastof, een mineraal dat aanwezig is in verschillende activiteiten als grondstof of bijproduct van industriële activiteiten, te vermijden. Het ontbreken van preventieve maatregelen kan silicose veroorzaken, een onomkeerbare en progressieve ziekte, die de longcapaciteit vermindert tot de dood van de werknemer.