Directe actiePierre JOXE (minister van Binnenlandse Zaken) en Robert BROUSSARD (verantwoordelijk voor de strijd tegen het terrorisme) op de plaats van een aanval door directe actie. Feitelijke beelden van rapportage over actuele zaken.

Vind deze media op Ina.fr.