DIRECTE ACTIETekst voorgelezen door Charlie Bauer, auteur van het boek “Fractures d’une vie”.