DIA monstername 02Wijze van monstername bij asbest verdacht vloerzeil ten behoeve van het DIA examen.