Detecteer asbest (asbestgevaar in huis)



Asbest werd in veel tuinen en huizen in Duitsland gebruikt. Het materiaal had de voorkeur vanwege de goede eigenschappen. In de loop van de tijd werd echter de keerzijde van asbest ontdekt. Asbest in huis kan ernstige ziekten veroorzaken. Asbestose is een voorbeeld. Alleen professionele microscopische analyse van een asbestlaboratorium kan helpen. Zonder een dergelijke asbesttest kan niet zonder meer worden vastgesteld of er asbest aanwezig is.

Ga voor meer informatie naar: