Deskundigenbijeenkomst Verwijdering asbestDe vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) heeft dinsdag 26 maart 2019 van 15.30 tot 18.00 uur een deskundigenbijeenkomst gehouden over het wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten.

Tijdens de deskundigenbijeenkomst gaven deskundigen een inleiding waarna per blok ruimte is voor gedachtewisseling met de commissie. In het eerste blok werden de wetenschappelijke aspecten van het wetsvoorstel belicht, in het tweede blok kwamen de woningmarkt en landbouwsector aan bod.