De Palace Brand en zijn gevolgen DEEL IIn de nacht van 8 op 9 december 1978 vloog het dak van het
bekende Noordwijkse Palace-Hotel in brand.
Deze beelden zijn van de achterbuurman en super-8 amateurfilmer Rob Caspers, die vrijwel meteen na de ontdekking deze beelden begon te schieten. Gedurende 36 jaar waren deze UNIEKE beelden slechts in huiselijke kring vertoond maar speciaal voor NoordwijkBlog is er een video-kopie van gemaakt.
In dit eerste deel beelden van de uitslaande brand en de directe gevolgen: de noodzakelijke sloop van de nu vrijstaande muren, ter voorkoming van verdere onherstelbare schade bij instorting.
Om herstel mogelijk te maken werd in de weken daarna een begin gemaakt met de verdere uitruiming van de verbrande dakresten.
Aan het einde van de maand trad echter een strenge vorstperiode in waardoor de opgelopen waterschade werd omgezet in grootscheepse vorstschade en verder herstel onmogelijk werd.
Het vervolg van deze geschiedenis, waarin de sloop van het hotel en het verdere verloop, wordt uitgebreid verbeeld in deel II van deze film.
Bij dit eerste deel is bewust geen geluid toegevoegd.