de directehet beklimmen van een trap via de directe route, Anabelle Soriano, 2005.