De asbestadvocaat – Hoe de juridische specialisatie is ontstaan

 De asbestadvocaat – Hoe de juridische specialisatie is ontstaan

De asbestwet omvat wetten die door de overheid zijn opgesteld en die de blootstelling aan asbest op de werkplek reguleren. Het stelt mensen die worden getroffen door blootstelling aan asbest in staat om compensatie te zoeken en wordt momenteel overwogen door de federale wetgever.

Er werd aangenomen dat asbestfabrikanten zich bewust waren van de gevaren van asbest, maar de kennis niet openbaar maakten omdat dit hun bedrijf zou kunnen beïnvloeden. Het werd halverwege de jaren zestig zowel aan het publiek als aan werknemers bekendgemaakt toen de symptomen van mesothelioom begonnen te verschijnen.

Asbestwetten waren een stap voorwaarts als gevolg van gevallen van mesothelioom die aanvaardbare blootstellingsniveaus voor asbest op de werkplek definiëren: 0,1 vezels per kubieke centimeter voor een werkperiode van acht uur en één vezel per kubieke centimeter in een gegeven periode van dertig minuten .

Eigenaren van fabrieken en werkgevers moeten regelmatig de blootstelling controleren en gereguleerde werkgebieden ontwikkelen. Ze moeten hun werknemers ook voorzien van veiligheidsmaatregelen zoals beschermende ademhalings- en kledingapparatuur, goede hygiënevoorzieningen, voldoende training over veilig werken met asbest en routinematige gezondheidscontroles.

Waarom asbestadvocaten?

De meeste blootstelling vond plaats als gevolg van beroepsmatige of huishoudelijke blootstelling waarbij gebruik wordt gemaakt van vezelachtig asbest voor verschillende industriële toepassingen. Dit heeft in de Verenigde Staten geleid tot vele duizenden gevallen van mesothelioom.

U kunt een advocaat inschakelen voor vergoeding als u een veelvoorkomend doelwit bent geweest voor een werknemer in de sanitair-, staal-, isolatie-, bouw- en elektrische industrie. Mogelijk hebt u ook vezels mee naar huis genomen, die de vorm hebben van zeer fijne deeltjes die zich aan kleding, schoenen, huid en haar hechten, waardoor ook asbestblootstelling aan uw gezinsleden wordt veroorzaakt.

Als bij u of een van uw familieleden de diagnose mesothelioom of een andere ernstige ziekte is gesteld, is het absoluut noodzakelijk dat u vroegtijdig advies vraagt ​​aan een ervaren en doordachte advocaat die uw zaak kan beoordelen en u op de hoogte kan houden van uw juridische opties of juridische rechten. Een gekwalificeerde advocaat moet een goede staat van dienst hebben en een specifieke strategie kunnen bieden die uw asbestclaim ten goede zou komen.

Hoe kan een asbestadvocaat helpen?

De betrokkenheid van een goede advocaat kan in uw geval een groot verschil maken. Meestal ervaren mensen hebben expertise in het behandelen van mesothelioom en asbestgeschillen en zijn zich goed bewust van de nuances van de ziekte. Een gekwalificeerde asbestadvocaat kan uw claim onderzoeken, bewijs verzamelen, een sterke zaak opbouwen en u assertief vertegenwoordigen in de rechtbank.

Met de hulp kunt u zowel financiële als niet-financiële vergoeding terugkrijgen voor uw pijn en lijden die gepaard gaan met medische kosten, verloren inkomsten of verlies van baan. Gewoonlijk werken asbestadvocaten op basis van “onvoorziene vergoedingen”, wat betekent dat u hem moet betalen als uw zaak succesvol is en u in staat bent om voldoende schadevergoeding te krijgen en het kost niets om een ​​asbestzaak in te dienen.

Asbestadvocaten moeten de ethische regels van de staat volgen en als u denkt dat uw asbestadvocaat u niet goed behandelt, u effectief vertegenwoordigt of u veel geld in rekening brengt, overleg dan met hem en zoek naar een haalbare oplossing. Als hij niet meewerkt, kunt u een klacht indienen bij uw staat of lokale balie. In sommige staten is arbitrage beschikbaar om dergelijke problemen op te lossen.

Een asbestadvocaat kiezen

o Specialisatie in een bepaald rechtsgebied met relevante ervaring in mesothelioomrecht

o Hij moet ervaring hebben met het behandelen van asbestgevallen

o Hij moet de voorwaarden van de overeenkomst kunnen uitleggen – zoals het geven van regelmatige updates, kosten, de voordelen van de rechtszaak, de verwachte vergoeding

o Vergoedingen en kosten voor de asbestadvocaat en de rechtszaak: advocaten dienen ofwel in eerste instantie geen vergoedingen in rekening te brengen en hun vergoedingen te ontvangen nadat een vergoeding is ontvangen (onvoorziene vergoedingen) of moeten deze zeer redelijk in rekening brengen. De American Bar Association stelt voor dat asbestadvocaten hun vergoedingen schriftelijk moeten uitleggen, binnen een bepaalde tijd nadat ze besloten hebben u te vertegenwoordigen.