Dating pop ups➡ ♥♥♥ Link: http://tiothrumacspir.datingsvr.ru/?dt&keyword=Dating+pop+ups&source=dailymotion

Pop-upvensters, of pop-ups, zijn vensters die automatisch verschijnen zonder uw toestemming. Ze variëren in grootte, maar bedekken meestal niet het gehele scherm. Sommige pop-upvensters worden voor het huidige venster van Firefox geopend, terwijl andere erachter verschijnen pop-undervensters. U kunt in Firefox zowel het gedrag van pop-upvensters als dat van pop-undervensters beheren via de opties voorkeuren van Firefox. Pop-upblokkering is standaard ingeschakeld, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over het inschakelen ervan om te voorkomen dat pop-ups in Firefox verschijnen. Wanneer een pop-up wordt geblokkeerd, geeft Firefox zowel een informatiebalk weer als u deze niet hebt weggeklikt — zie hieronder , evenals een pictogram in de adresbalk. Het blokkeren van alle pop-ups zal dergelijke functies uitschakelen. Om bepaalde websites toestemming voor het gebruik van pop-ups te geven terwijl alle andere nog worden geblokkeerd, kunt u deze toevoegen aan de lijst van websites met toestemming. Het blokkeren van pop-ups werkt niet altijd: hoewel Firefox de meeste pop-ups blokkeert, kunnen bepaalde websites toch pop-ups tonen door gebruik te maken van onbekende methoden, zelfs wanneer deze zijn geblokkeerd. Website verwijderen: klik hierop om een website uit de uitzonderingenlijst te verwijderen. Alle websites verwijderen: klik hierop om alle websites in de uitzonderingenlijst te verwijderen. Noot: het blokkeren van pop-ups werkt mogelijk niet altijd en kan de werking met bepaalde websites verstoren. Zie voor meer informatie over het blokkeren van pop-ups de sectie hierboven. Pop-ups die niet worden geblokkeerd Is de pop-up afkomstig van Firefox? De pop-up is mogelijk niet afkomstig van Firefox. U kunt vaststellen waar de pop-up vandaan komt via de verschijningsvorm van het venster. Is de pop-upblokkering actief en voor deze website ingeschakeld? Er wordt een dialoogvenster geopend dat alle websites toont die toestemming hebben voor het openen van pop-ups. Wijzigingen die u hebt aangebracht, worden automatisch opgeslagen. Wordt de pop-up getoond na een muisklik of toetsaanslag? Bepaalde gebeurtenissen, zoals ergens op klikken of op een knop drukken, kunnen onafhankelijk of de pop-upblokkering is ingeschakeld pop-ups genereren. Dit is opzettelijk, zodat Firefox geen pop-ups blokkeert die websites nodig hebben om te kunnen werken. Is het een echt pop-upvenster? Soms zijn advertenties zodanig ontworpen dat ze eruitzien als vensters, maar dat daadwerkelijk niet zijn. Mozilla-enquêtes Als u een Mozilla-website bezoekt, ziet u soms een pop-up die vraagt of u aan een enquête wilt deelnemen. De enige derde partij die Mozilla ooit voor enquêtes gebruikt is , die door onze juridische en privacyteams is gescreend. De pop-upblokkering van Firefox blokkeert deze pop-ups niet.